Gebiedsgerichte Energie Oplossingen (GEO)

Gemeenten, bedrijventerreinen en lokale netbeheerders hebben vaak moeite met het aan elkaar knopen van de vele ontwikkelingen binnen de klimaatdoelstellingen en de daarmee samenhangende energietransitie. GEO helpt deze partijen door ontwikkelingen en uitdagingen te bundelen, hier een passend systeem bij te ontwerpen en concrete vervolgstappen te bepalen. We betrekken de verschillende disciplines van Duurzaam Energie Perspectief, gebruiken de kennis van verschillende disciplines om te zoeken naar een integrale oplossing over energiedragers heen, die voor lange termijn houdbaar is. 

 

'GEO zoekt naar integrale oplossingen over energiedragers heen'

Deel dit artikel

De eerste GEO-projecten zijn inmiddels van start. Onder andere in Breda Steenakker-Noord en Almere De Vaart gebruiken en verbeteren we onze integrale aanpak 

 • Brede welvaart
  Martijn Leseman

  Zeeland ademt: energie-eiland in de Westerschelde

  Lezen
 • Brede welvaart
  Maarten van Blijderveen

  Integrale energiehubs bieden meerwaarde in de stad

  Lezen
 • GEO
  Daphne van Paridon

  DEP werkt mee aan blauwdruk voor de ontwikkeling van energy hubs op bedrijventerreinen

  Lezen
 • Brede welvaart
  Koen Zijlstra

  Ook gasmotoren zijn soms onderdeel van een duurzaam integraal energiesysteem

  Lezen
 • Brede welvaart
  Maarten van Blijderveen

  Sportschool vs energyhub: beide bieden meer ruimte dan gedacht

  Lezen
 • GEO
  Maarten van Blijderveen

  Een regierol voor gemeenten bij ontwikkeling van toekomstvast energiesysteem, hoe pak je dat aan?

  Lezen
 • GEO
  Roos Salomons

  Nijmeegs bedrijventerrein proeftuin in de ontwikkeling van Smart Energy Hubs

  Lezen
 • GEO
  Bruno Bekhuis

  Gebiedsgerichte en toekomstbestendige energieoplossingen: op deze locaties werken we eraan!

  Lezen
Meer nieuws