Integrale energiehubs bieden meerwaarde in de stad

Gebied & Energie Gebouw & Energie Mobiliteit & Energie Brede welvaart GEO
Energieoplossingen die bijdragen aan een fijne leefomgeving, binnen de grenzen van de planeet: daar werken we naartoe. Dit vraagt om een integraal energiesysteem, waarin mobiliteit, ruimte en energie samenkomen. Integrale energiehubs maken die samenkomst mogelijk.
Maarten van Blijderveen Leestijd 3 minuten

Aanleiding voor de ontwikkeling van integrale energiehubs is de ruimtelijke druk die toeneemt. Enerzijds vraagt de energietransitie om decentrale opwek en meer onder- en bovengrondse energie-infrastructuur. Anderzijds is de ruimtelijke druk vanuit de woningbouw bekend, die ook een mobiliteitsopgave met zich meebrengt. Deze opgaven versterken elkaar. Een voorbeeld daarvan is de verhoging van de druk op het elektriciteitsnet door de elektrificatie van wegvervoer. Deze stijgende ruimtelijke druk vraagt om slimme omgang met de beschikbare ruimte door deze meervoudig te gebruiken. 

'Aanleiding voor integrale energiehubs is de toename van ruimtelijke druk'

Deel dit artikel

Om te komen tot integrale hubs die het meeste meerwaarde opleveren voor de stad, moeten energie, mobiliteit en ruimte dus gelijkwaardig in het ontwerpproces meegenomen worden. 

Afgelopen september publiceerde CROW een discussiepaper dat is opgesteld in samenwerking met Duurzaam Energie Perspectief  waarin we laten zien hoe dat nou in z’n werk gaat. Deze discussiepaper is opgezet om een gezamenlijke kennisbasis te vormen over de meerwaarde, scope en de huidige stand van zaken van integrale energiehubs. Na deze paper volgt een ontwerpwijzer.   

Je leest de paper hier. 

Terug naar alle artikelen