Gebouw en Energie

Een groot deel van de energietransitie vindt plaats achter de voordeur. Een onderdeel van deze transitie is het loslaten van aardgas; we zoeken alternatieve manieren om onze huizen te verwarmen.  Een van die alternatieven is een individuele warmtepomp, die warmte uit de lucht of ondergrond kan omzetten naar warmte in woningen. Kenmerkend aan deze warmtepompen is dat ze elektrisch bedreven worden. Wist je dat de energie-inhoud van een gasaansluiting bijna drie keer zo groot is als de elektriciteitsaansluiting? Je kunt je voorstellen dat in veel bestaande wijken het elektriciteitsnet niet bestand is tegen een vier keer zo grote belasting. 

‘Een groot deel van de energietransitie vindt plaats achter de voordeur’

Deel dit artikel

Een ander alternatief voor aardgas voor het verwarmen van woningen zijn collectieve warmtenetten. Met deze netten kunnen we op een centrale plek onder gecontroleerde omstandigheden voldoende warmte opwekken. De warmte wordt dan verdeeld over de aangesloten woningen. Bij Duurzaam Energie Perspectief (DEP) hebben we veel inhoudelijke kennis om deze systemen te ontwerpen, te bouwen en te beheren.  

Naast de technologische ontwikkelingen werkt DEP hard aan innovatieve, nieuwe contractvormen waarbij publieke instanties eigenaar zijn van de infrastructuur en de eindklanten een keuze hebben wie hun leverancier wordt. Hiermee werken we aan betaalbare, bereikbare en altijd beschikbare warmte voor onze klanten. Dit biedt niet alleen voordelen voor de klanten, ook DEP werkt op deze manier aan het energielandschap van de toekomst. Dit doen we in nauwe samenwerking met onze collega’s op andere bedrijfsonderdelen. We bedenken, bouwen en beheren het energielandschap van de toekomst.