Brede Welvaart

Toekomstvaste oplossingen in de energietransitie worden gegarandeerd met de Brede Welvaart methodiek. Brede Welvaart houdt in dat Dep’pers bij de start van ieder project al kijken naar brede waardecreatie én -vermindering op korte en lange termijn, waardoor de oplossingen die Dep biedt toekomstbestendig zijn en meer maatschappelijke waarden toevoegen. We houden hierbij rekening met de middelen die in een project omgaan. Naast geld gaat het om mensen, kennis en materialen.  

'Dep kijkt bij ieder project naar brede waardecreatie en -vermindering'

Deel dit artikel

We maken de brede welvaart van een project inzichtelijk en definiëren mitigerende maatregelen om de negatieve impact te minimaliseren en de positieve te vergroten. Dit kan zich bijvoorbeeld uiten in aanpassingen in het projectvoorstel, landen in de afweging binnen het project, of bijdragen aan voorwaarden voor de implementatie van de uitkomsten van het project. Deze afweging op brede welvaart is standaard ingebed in ons projectenproces, via de Dep Brede Welvaart Impactsessie. Zo zorgt de Productgroep Brede Welvaart ervoor dat het Brede Welvaart gedachtegoed door alle Dep collega’s gedragen wordt. Dit doen we, naast de geïntroduceerde Dep Brede Welvaart Impactsessie, aan de hand van standaarden in offertes, via communicatie, opdrachten en rapportages. 

 

Meer nieuws