Hoe kom je aan de energiedata die nodig is voor een goed energieadvies voor een bedrijventerrein? 

Voor de uitvoering van onze projecten rondom gebiedsgerichte energieoplossingen hebben wij vaak net- en profieldata nodig van de bedrijven op de bedrijventerreinen uit het project. Met deze data doen wij onderzoek naar lokale uitwisseling van energie en ruimte van capaciteit in het gebied. Om die data te mogen gebruiken hebben wij toestemming nodig van de bedrijven. Wij vragen de bedrijven in kwestie data willen laten delen met ons. Bedrijven kunnen dat op onderstaande manieren doen. 

  1. De bedrijven geven ons toestemming zodat wij de data bij Liander op kunnen vragen. Hiervoor is een machtiging noodzakelijk zodat wij bij Liander de meetdata kunnen opvragen. Download hier het machtigingsformulier.
  1. De bedrijven kunnen de inlog van hun meetbedrijf of slimme meter portal aan ons doorgeven, zodat we zelf de data op kan halen bij het meetbedrijf. 
  1. Bedrijven kunnen, als ze zelf een export hebben van hun meetbedrijf, dit rechtstreeks bij ons aanleveren. Dit is minder wenselijk, want dan hebben wij minder grip op de kwaliteit en format van de data.