Gebied en Energie

Duurzaam Energie Perspectief (DEP) kijkt over energiedragers heen hoe de energievoorziening in een gebied eruit moet zien. En andersom: hoe kan je je gebied ontwikkelen bij een bepaalde energievoorziening. De energievoorziening is niet de sluitpost van alle andere ontwikkelingen van een gebied, maar een integraal onderdeel van de keuzes die gemaakt worden. Dat klinkt logisch, maar blijkt in de praktijk nog wat voet in aarde te hebben. Het gaat immers om losse vakgebieden die bij elkaar gebracht worden om te werken aan een toekomstgerichte aanpak voor bijvoorbeeld een stad, provincie of industrieterrein.  

'DEP kijkt over energiedragers heen'

Deel dit artikel

De eerste systemen waarmee we dat kunnen doen ontstaan nu. Het project voor het Havengebied in Den Helder is daar een mooi voorbeeld van. Daar beginnen we met de vraag: wat voor gebied wil je zijn? Wat zijn de kernwaarden voor dit gebied? Welke eisen stel je aan de ontwikkelingen in het gebied? Daaruit volgt een samenhangend programma van eisen voor zowel de ruimtelijke inrichting als voor de energievoorziening. Als je innovatie en ondernemerschap met lef belangrijke kernwaarden vindt, ontwerpen we een andere energievoorziening dan als je duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit belangrijk vindt.  

DEP is pionier in het integreren van de ruimtelijke sector en de energiesector. We lopen voorop in benodigde expertise en creativiteit om energievoorzieningen te kunnen schetsen en duidelijkheid te geven wanneer er nog veel onzeker is. Daarnaast hebben we de relevante netwerken met ruimtelijke kennis opgebouwd en werken daar veelvuldig mee samen.