Netdigitalisering

Om de energietransitie mogelijk te maken worden energienetten steeds verder gedigitaliseerd. De productgroep Netdigitalisering helpt partijen door het realiseren van digitale ketens die het mogelijk maken om te meten en te sturen in publieke en private energienetten. Deze ketens bevatten lokale sensoren, actuatoren, telecommunicatie en het centrale systeem dat de energiestromen monitort en bestuurt. Onze collega’s van Netdigitalisering verzorgen voor het geheel of voor een deel de ontwikkeling en realisatie, inclusief het in beheer brengen bij de juiste organisatie. 

'Digitale ketens maken het mogelijk om te meten en sturen in energienetten'

Deel dit artikel

Om voor het team en klanten oplossingen te bedenken, uit te proberen en te testen beschikt Dep ook over lab faciliteiten. We bedenken en testen bijvoorbeeld datacommunicatie- en beheeroplossingen voor o.a. woningbouwcorporaties en gemeenten, zodat zij uiteindelijk de energiestromen kunnen besturen. 

Meer nieuws