Impact Based Assesments

Alle assets van netbeheerders, waaronder Liander en TenneT, moeten voldoen aan een aantal normen omtrent magneetvelden en beïnvloeding. De afgelopen jaren zijn de maatschappelijke vraagstukken rondom gezondheidsrisico’s door blootstelling aan magnetische velden en beïnvloeding steeds relevanter geworden. Daardoor is de vraag naar toetsing aan de normen en bijpassend advies steeds groter geworden.    

 

'Wij berekenen en analyseren de aanleg van elektrische infrastructuur'

Deel dit artikel

De productgroep Impact Based Assesments is verantwoordelijk voor het berekenen, analyseren en toetsen van verschillende normen voor de aanleg van verschillende elektrische infrastructuur, zoals onderstations, kabels en lijnen.

We voeren beïnvloedingsberekeningen, magneetveldberekeningen, aardingsberekeningen, belastbaarheidsberekeningen en elektromagnetische compatibiliteitsanalyses uit.

Meer nieuws