DEP werkt mee aan blauwdruk voor de ontwikkeling van energy hubs op bedrijventerreinen

Gebied & Energie GEO
Goed nieuws voor iedereen die betrokken bij of geïnteresseerd is in de ontwikkeling van energy hubs op bedrijventerreinen. Vanaf vandaag is er één centrale plek waarop alle mogelijk relevante informatie en kennis over de ontwikkeling van energy hubs op bedrijventerreinen wordt gedeeld. Deze plek betreft de website van EIGEN, een consortiumproject dat werkt aan een blauwdruk voor de realisatie van energy hubs op bedrijventerreinen voor grootschalige zon- en windinpassing. Duurzaam Energie Perspectief (DEP) is één van de consortiumpartners in dit project.
Daphne van Paridon Leestijd 6 minuten

Een slimme oplossing voor bedrijventerreinen waarbij (lokale) vraag en aanbod van energie aan elkaar worden gekoppeld. Zo beoordelen de consortiumpartners van EIGEN de toepassing van een energy hub op een bedrijventerrein. 

‘De bijdrage van DEP zit op zowel proces als inhoud’

Deel dit artikel

Over EIGEN 

Met het EIGEN project werken we aan een slimme oplossing voor bedrijventerreinen. Met een gevalideerde aanpak (de blauwdruk) koppelen we de lokale vraag en aanbod die niet alleen het congestieprobleem oplost maar die een positieve bijdrage levert aan het hele energiesysteem.   

We ontwikkelen een stappenplan met een EIGEN-toolbox (samen ‘de blauwdruk’) die het voor ontwikkelaars makkelijker maakt om energy hubs te realiseren. We richten ons niet louter op de techniek maar ook op de vraag hoe je het organiseert, financiert en wat wettelijk gezien wel en niet mag. 

Onze rol

De bijdrage van DEP aan EIGEN zit zowel op proces als inhoud. Als DEP willen we verschil maken door onze specifieke kennis en vaardigheden van innovatieve energietransitieprojecten in te brengen. Procesmatig betreft dit de coördinatie van de totstandkoming van (een deel van) de EIGEN-producten, zowel centraal strategisch als decentraal tactisch. Dep geeft sturing op inhoud aan het ontwikkelen van de EIGEN-producten voor de ontwerpfase en de realisatiefase van een energy hub.

De inhoudelijke bijdragen betreffen het maken van een profielendatabase waarmee men het elektriciteitsverbruik kan voorspellen voor een aantal bedrijfstakken. Daarnaast hebben we een handreiking opgesteld hoe een energy hub en een bedrijventerrein toekomstvast kunnen worden gemaakt door duurzaamheidsdoelstellingen op te nemen. Het betreft zowel energiedoelstellingen als doelstellingen op gebiedsniveau.

Voor ons is bijdragen aan EIGEN relevant omdat we meer inzicht krijgt in invalshoeken en belangen van andere partijen en kennis en ervaring m.b.t. bedrijventerreinen kan uitbreiden. Tenslotte is het een kans om ook het netwerk verder uit te breiden.

dep

De blauwdruk bestaat uit een systematisch uitgewerkt stappenplan dat onderbouwd wordt door de inzet van complementaire EIGEN-tools.

De blauwdruk 

De blauwdruk bestaat uit een systematisch uitgewerkt stappenplan dat onderbouwd wordt door de inzet van complementaire EIGEN-tools. Hieronder vallen een Energy Hub Platform, faciliterende EIGEN-tools en een EIGEN-toolsuite met modellen, simulaties en algoritmes. Deze tools zijn modulair opgebouwd en voor de meeste bedrijventerreinen inzetbaar voor de ontwikkeling en implementatie van energy hubs. De ontwikkelde blauwdruk, gevalideerd aan een concrete case, kan aangepast worden naar andere toepassingsdomeinen zoals publieke gebouwen, smart cities en energy communities. 

Website

De website geeft een goede indruk van de noodzaak en mogelijkheden van energy hubs en laat zien hoe EIGEN verschillende partijen ondersteunt in de verschillende ontwikkelingsfases van zo’n energy hub. Daarnaast zijn er onder de noemer ‘kennisdeling’ tools te vinden die concrete handvatten bevatten om dit te realiseren. Bij ‘nieuws en ontwikkelingen’ volgt men het laatste nieuws in de sector en rondom het project.  

Je vindt hem hier.

 

Terug naar alle artikelen