Over Dep

Wij zijn Duurzaam Energie Perspectief, Dep. Wij bieden oplossingen voor het energiesysteem van de toekomst. We kijken hierbij naar het geheel van thema’s dat samenhangt met energie. Dat is een complexe en urgente puzzel, die we compleet maken door de combinatie van onze technische kennis en creativiteit.

Dep is onderdeel van Alliander

Het energiesysteem vormgeven binnen de grenzen van de planeet. Dat is wat ons drijft.

Nu netcapaciteit geen vanzelfsprekendheid meer is en ook ruimte en tijd voor het vormgeven van de energietransitie schaars is neemt de complexiteit van ons energiesysteem toe. Deze transformatie vraagt om meer kennis en grote inspanning van veel partijen. De mensen bij Dep werken aan oplossingen met impact. We bewandelen ongebaande paden en nemen barrières weg om ambities mogelijk te maken. De energietransitie hangt voor ons sterk samen met andere thema’s, zoals mens en planeet. Daarom benaderen we ieder vraagstuk integraal.

'De energietransitie hangt voor ons sterk samen met andere thema's, zoals mens en planeet'

Deel deze quote

Instandhouding en optimalisatie

Ons werk bestaat bij de gratie van samenwerkingen met onze partners. We halen de benodigde kennis over sectoren heen naar binnen. We werken ook aan de instandhouding en optimalisatie van het huidige net. Daardoor zien we van dichtbij welk effect de energietransitie heeft op bestaande netten. We ervaren de knelpunten en uitdagingen die we moeten overkomen. Met onze kennis en ervaring van huidige energienetten creëren we werkende innovaties en energieontwerpen.

Dep innoveert, experimenteert en denkt vanuit systemen en componenten.

Met een team van ruim 170 gedreven professionals hebben we veel expertise in huis, op ieder vlak en in iedere fase van een traject. Van expert en projectmanager tot ontwerper en engineer: we doen het allemaal. Samen met klanten, opdrachtgevers en kennispartners werken we van ideevorming naar ambitie en doelen. Van doelen naar conceptontwikkeling en ontwerpen en van ontwerpen naar realisatie en beheer. We integreren alle facetten en hebben diepgaande kennis over energienetten, elektrotechniek, warmte, waterstof, datascience en digitalisering van energiesystemen.