Een duurzaam en toekomstvast energiesysteem voor Steenakker Noord in Breda

De gemeente Breda staat voor een woningbouwopgave en wil dat bedrijven in het centrum plaatsmaken voor nieuw te bouwen woningen....

Een strategisch energieplan helpt Almere De Vaart op weg naar een toekomstbestendig en duurzaam energiesysteem

Duurzaam Energie Perspectief ontzorgt gemeentes door energievraagstukken- en ambities te vertalen naar concrete doelstellingen, waarbij we de impact op het...

Electrolysers maken waterstof in Oosterwolde

In opdracht van Alliander onderzoekt Duurzaam Energie Perspectief samen met GroenLeven op welke manier waterstof kan bijdragen aan het efficiënter...