Meer klanten aansluiten op het energienet, zo helpen we bij DEP

Gebied & Energie Gebouw & Energie Ketenanalyses
Congestiemanagement is zo’n beetje de nummer één topic waar netbeheerders zich momenteel mee bezighouden. Zo ook Liander. Het aansluiten van klanten die op een wachtlijst staan, het uitbreiden van vermogen voor bestaande klanten: men wil het graag, maar het moet wel passen. Op het energienet én binnen de wet- en regelgeving, de zogenaamde netcode. De netbeheerder werkt samen met Duurzaam Energie Perspectief (hierna DEP) aan congestiemanagement volgens de nieuwste netcodes.
Jeroen Boerma Leestijd 6 minuten

Zo’n twee jaar geleden startte Liander in samenwerking met DEP met de voorbereidingen op het toepassen van congestiemanagement volgens een nieuwe netcode. Inmiddels dragen meer dan 100 collega’s van beide partijen dagelijks bij aan het aansluiten van nieuwe klanten en het uitbreiden van vermogen voor bestaande klanten. Door middel van een nauwkeurige analyse van de stationscapaciteit, beschikbare metingen en voorspelde groei rekenen we uit of klanten die eerst geen aansluiting konden krijgen toch nog kunnen worden aangesloten,” legt Jeroen Boerma van DEP uit. Deze analyse geeft daarnaast inzicht in de krappe momenten op ons net, zodat we gericht klanten kunnen benaderen voor flexibel vermogen. 

‘Dankzij nauwkeurige analyse kunnen nieuwe klanten aangesloten worden.’

Deel dit artikel

Congestieonderzoek is onze bijdrage 

Voor deze opdracht is een z.g.n. congestiemanagementteam opgericht. Dat bestaat uit verschillende disciplines van Liander en een club mensen van DEP. Bij DEP zijn we sterk in technische analyses.  Jeroen vervolgt: “Onze Technisch Consultants verzamelen alle beschikbare technische informatie om een helder beeld te krijgen van de situatie op de verdeelstations. Prognoses van de capaciteit op het station geven inzicht in de ruimte óf krapte die er nu en in de komende jaren is.” 

De beschikbare capaciteit op een verdeelstation fluctueert gedurende de dag, week en maand door het consumptiegedrag van de klanten van Liander. “Door naar dag- en nachtprofielen te kijken proberen we de ruimte die er gedurende de dag is op te vullen. Ook houden we rekening met seizoen effecten,” legt Jeroen uit. “Waar Liander eerder ‘nee’ moest verkopen kunnen ze nu speciale contracten aanbieden waar het vermogen van huidige klanten tijdelijk beperkt wordt om ruimte te bieden aan nieuwe klanten. De klant wordt van tevoren op de hoogte gebracht en weet wat hen te wachten staat. Zo gaat niet alleen de netbeheerder, maar ook de klant slim om met de ruimte op het net.” 

dep

Goed contact met alle partijen die ondersteunen bij congestiemanagement is essentieel.

Een vakgebied in ontwikkeling 

Worden we wel eens door de realiteit ingehaald? “Jazeker,” beaamt Jeroen. “Het net is elke dag in ontwikkeling. Liander en DEP zijn dochters van Alliander, een organisatie met bijna 8000 werknemers en waarin iedereen constant bezig het net klaar te maken voor de toekomst. Om deze reden is het essentieel om goed contact te hebben met alle bedrijfsonderdelen die ondersteunen bij congestiemanagement. Elke week worden er veranderingen in het proces aangebracht zodat onze onderzoeken beter worden en sneller gaan. Ook veranderingen bij externe partners zoals TenneT en de Autoriteit Consument en Markt (ACM) hebben een grote invloed op ons dagelijkse werk.” 

Bij het congestiemanagementonderzoek worden veel rekentools gebruikt. DEP helpt mee aan de innovatie van die tools. “We maken de data inzichtelijker en ondersteunen zo de collega’s van Liander die in contact staan met onze klanten. Zij willen zo goed mogelijk voorbereid naar de klant gaan en exact weten wat ze kunnen aanbieden, daarin ondersteunen wij,” besluit Jeroen. “Bij DEP denken we verder dan de bestaande processen. Want zo lang wij niet stil staan, blijft Nederlandse energie in beweging!” 

Terug naar alle artikelen