Interview: gasexpert Stefan Brussel over de pilot gaskwaliteitsmeting

Gebouw & Energie Elektriciteitsnetten Ketenanalyses
Het einde van de weg richting ‘Nederland aardgasvrij’ is nog niet in zicht. Gelukkig wordt er wél heel hard aan gewerkt en is een forse toename van groen gas zichtbaar. Dat gaat echter niet vanzelf: de kwaliteit van groen gas moet nauwlettend worden gemeten en wel om verschillende redenen. Stefan Brussel is gasexpert bij Duurzaam Energie Perspectief. Hij werkt momenteel aan een pilotproject voor gaskwaliteitsmetingen en wij stelden hem wat vragen hierover.
Stefan Brussel Leestijd 8 minuten

Alle pijlen zijn gericht op het “vergroenen” van ons gasnet. Welke ontwikkeling zie je hier? 

“Momenteel bestaat het grotendeel van de gasvoorziening nog uit aardgas. Maar het aandeel groen gas in onze netten neemt gestaag toe. Dit is natuurlijk een mooie ontwikkeling, al brengt het ook de nodige uitdagingen met zich mee. Naast capaciteitsproblemen in het net speelt ook de waarborg van de gaskwaliteit een grote rol. Zeker wanneer het aantal invoeders in hetzelfde gebied toeneemt.” 

Groen gas kan dus niet zomaar in een aardgasnetwerk worden gepompt? 

“Inderdaad, het geproduceerde gas moet aan dezelfde kwaliteitseisen voldoen als aardgas. Om dit te realiseren wordt bij de producent het gas gereinigd en in kwaliteit opgewaardeerd. Hierbij moeten zowel de calorische waarde (lees energie-inhoud) als de wobbe-index binnen een bepaalde bandbreedte blijven. Wanneer hier te veel van wordt afgeweken geeft dit problemen bij de eindgebruiker. Met kans op vorming van gevaarlijke stoffen zoals koolmonoxide.” 

Duurzaam Energie perspectief is momenteel bezig met een pilot omtrent gaskwaliteit. Wat onderzoeken jullie? 

“Tijdens de pilot onderzoeken wij een gaskwaliteitssensor, die zowel de eerdergenoemde wobbe-index als calorische waarde kan meten. Deze sensor kan daarmee als alternatief dienen voor de huidige dure gaschromatograaf die invoeders van groen gas en de Gasunie gebruikt voor het controleren van de gaskwaliteit. Een goedkopere sensor maakt het mogelijk om deze op meerdere plekken in het net te plaatsen en zo een groter gebied te kunnen bewaken. 

De sensor die wij onderzoeken meet ook het CO2 gehalte in het gas. Daarmee kan weer onderscheid gemaakt worden tussen groen- en aardgas in het net. Groen gas bevat namelijk veel meer CO2 dan aardgas. Dit geeft ons weer inzicht in het verspreidingsgebied van groen gas.” 

 

‘Het aandeel groen gas in onze netten neemt gestaag toe.’

Deel dit artikel

Waarom is dit belangrijk?
“Een beter inzicht in de kwaliteit van het gas in ons net, geeft de mogelijkheid om sneller te kunnen ingrijpen bij afwijkingen in kwaliteit en ook de bron te achterhalen. Daarnaast helpt het goed in beeld hebben van de verspreiding van groen bij het maken van noodzakelijke net-investeringen, zoals het koppelen van gasnetten of het plaatsen van gasboosters.  

De techniek kan in de toekomst ook gebruikt worden voor het eerlijker verrekenen bij de eindverbruiker, wanneer de kwaliteit in het net meer gaat fluctueren en afrekenen of alleen volumes niet meer toereikend is.” 

Wat hopen jullie aan te tonen met de pilot?
“Dat er op de markt een goedkoop alternatief is voor een dure gaschromatograaf, die met acceptabele nauwkeurigheid de kwaliteit van het gas kan meten.” 

En hoe doe je dat dan?
“Na het uitvoeren van een deskstudie hebben wij een partij gevonden die een dergelijke sensor aanbiedt. Wij hebben twee van deze sensoren geplaatst in het gasnet van Medemblik. Één staat bij een groen gas invoeder, de andere in een gasstation zo’n 1000 meter verderop. Bij de invoeder staat ook een gaschromatograaf die gebruikt wordt als referentie, zodat we de metingen met elkaar kunnen vergelijken.  

Uit de pilot zal volgen of we hetzelfde meten, of het om 100% groengas gaat, om aardgas of een mengsel en of we dat kunnen onderscheiden. Vooralsnog hebben we goede inzichten verkregen met de goedkopere sensor.” 

dep

Een beter inzicht in de kwaliteit van het gas in ons net, geeft de mogelijkheid om sneller te kunnen ingrijpen bij afwijkingen in kwaliteit en ook de bron te achterhalen.

Tot wanneer loopt de pilot?
“De pilot loopt nog tot eind januari, met een optie tot verlenging tot na de zomerperiode.  We verwachten dat we in de zomer puur groengas meten op beide locatie en naarmate het kouder wordt het aandeel aardgas in de gasstroom zal toenemen. Dit hopen wij in de metingen terug te zien.”  

Ten slotte, wat doet Duurzaam Energie Perspectief verder op het gebied van gas?
We zijn op dit vlak met name sterk in consulting, vanwege de uitgebreide kennis en ervaring die we hebben op dit onderwerp. Daarnaast hebben we een testlab waar we experimenten kunnen doen en onderzoek naar het functioneren van gasinstallaties verrichten. We schrijven rapporten en geven advies over de toepasbaarheid van bepaalde oplossingen, en een deel van ons team is bezig met de installatie van groengas installaties. Vanwege onze uitgebreide kennis draaien wij daarom vaak mee in pilotprojecten rondom gas.” 

Terug naar alle artikelen