De plussen en minnen van een thuisbatterij

Gebouw & Energie Het nieuwe aansluiten
Een thuisbatterij, dat lijkt een geweldig idee. Een huishouden dat overdag zonnestroom opwekt kan dat ‘s avonds zelf gebruiken en is daarmee energieneutraal. Collega Sjoerd Brüggenwirth onderzocht samen met een groep andere collega’s wat de potentie is van een thuisbatterij. “Helaas is mijn conclusie dat het idee in werkelijkheid toch iets minder rooskleurig is, want thuisbatterijen kunnen de pieken op het net verhogen.” Hij legt het uit.
Sjoerd Brüggenwirth Leestijd 7 minuten

Een ‘ideale’ thuisbatterij kan duurzaam opgewekte stroom opslaan bij veel aanbod van duurzame stroom, en op een later moment stroom leveren wanneer er vraag is. Duurzaam opgewekte stroom wordt dus opgeslagen voor gebruik op een moment waarop er onvoldoende aanbod is van duurzaam opgewekte stroom. Op die manier wordt de vraag naar fossiel opgewekte stroom verlaagd,” zegt Sjoerd.  

‘Onderzoek laat zien dat een thuisbatterij niet terugverdiend wordt als je deze gebruikt om zo veel mogelijk eigen zonne-energie te verbruiken.’

Deel dit artikel

“Maar dat is dus met de ideale thuisbatterij,” gaat hij verder. “In de praktijk zien we dat sommige thuisbatterijhouders hun batterij gebruiken voor opslag van de zonne-energie, maar de verwachting is dat veel klanten de batterij proberen terug te verdienen. Onderzoek door zowel CEDelft, als Alliander, moederbedrijf van onder andere Liander en DEP, laat zien dat een thuisbatterij niet terugverdiend wordt als je deze gebruikt om zo veel mogelijk eigen zonne-energie te verbruiken. Dat komt mede door het in stand houden van de salderingsregeling. Daarom wordt verwacht dat thuisbatterijen niet alleen zonne-energie gaan opslaan, maar dat houders ook gaan handelen op de energiemarkt. Met handel op de energiemarkt valt voor hen meer te verdienen, maar kunnen ook pieken op het elektriciteitsnet worden veroorzaakt.” 

Extra pieken op het net 
“Thuisbatterijen kunnen extra pieken op het stroomnet veroorzaken. Dat komt doordat de stroomprijs in Nederland overal gelijk is. Deze prijs wordt beïnvloed door vraag en aanbod van stroom. Wanneer de stroomprijs laag is, doordat er bijvoorbeeld veel wind op zee is, gaan thuisbatterijen opladen. In sommige gevallen is de stroomprijs laag op een moment waarop de belasting van het net waar de thuisbatterij in staat hoog is. Wanneer thuisbatterijen opladen bij hoge netbelasting introduceren ze een extra afname-piek in het elektriciteits-net. Wanneer de stroomprijs hoog is, en thuisbatterijen ontladen, is de lokale netbelasting op teruglevering soms ook hoog waardoor er een extra teruglever-piek veroorzaakt kan worden. 

“In de praktijk vertonen thuisbatterijen vaak netgunstig gedrag, echter kunnen de momenten waarop thuisbatterijen opladen voor een netbeheerder zoals Liander op het verkeerde moment vallen en daardoor de jaarpieken enorm verhogen. Door de juiste afspraken te maken met bedrijven die thuisbatterijen aansturen kunnen we voorkomen dat thuisbatterijen gaan opladen wanneer het net al “vol” zit. Thuisbatterijen zouden zelfs voor extra ruimte op het stroomnet kunnen zorgen wanneer de netbeheerder zeker weet dat ze netgunstig gedrag vertonen.” 

Thuisbatterij: wel of niet doen?
“De conclusie en advies voor de netbeheerders was dat er randvoorwaarden moeten komen voordat thuisbatterijen additioneel worden gestimuleerd vanuit de overheid, of worden geïnstalleerd,” besluit Sjoerd. “De sturing moet ingeregeld zijn en er moeten publieke communicatieprotocollen komen zodat er geen fabrikant specifieke barrières zijn op technische aanstuurbaarheid van de thuisbatterij door derden. Ten slotte proberen we de registratieplicht voor thuisbatterijen te versterken. Die is er momenteel wel, maar wordt slecht nageleefd.” 

“Mijn persoonlijke conclusie is dat een batterij die lokaal opgewerkte duurzame energie opslaat, de netimpact hoogstwaarschijnlijk verlaagt. Wanneer een consument een thuisbatterij gebruikt om handel te drijven op de energiemarkt, dan zijn er een veel nadelen. Een daarvan is dat de thuisbatterij dan de lokale netbelasting laat stijgen. Wanneer thuisbatterijen op afroep worden aangestuurd kunnen ze juist de stabiliteit van de netter verhogen, zonder dat de consument daar last van heeft. Daarom zie ik persoonlijk het aansturen van thuisbatterijen als ideale bron van flexibiliteit op laagspanningsnetten. Tot slot,  wanneer is een batterij ‘groen’. Om dat te bepalen vind ik dat je ook rekening moet houden met de uitstoot als gevolg van de productie van de batterij. Die uitstoot moet je afzetten tegen de voordelen van de duurzame opgewekte energie. Pas dan krijg je een eerlijke afweging.”

Terug naar alle artikelen