Dep zet ‘brede welvaart’ model projectmatig in voor duurzame impact

klant Leestijd 6 minuten

Anno 2023 is het succes van een bedrijf niet langer enkel te bepalen door de financiële resultaten. Veel meer dan dat hangt het samen met hoe we omgaan met factoren als mens, milieu en planeet. We willen komen tot een duurzamere samenleving en wie zich enkel richt op euro’s slaat de plank mis op de langere termijn, zeker wanneer het gaat om een publieke nutsvoorziening. Daarom werken we bij Dep vanuit het principe van de ‘brede welvaart’.  

Waardecreatie op lange termijn 


Brede welvaart houdt in dat we bij de start van onze projecten al kijken naar brede welvaart op de lange termijn, waardoor onze oplossingen toekomstbestendig zijn en meer maatschappelijke waarde toevoegen. Hierbij houden we rekening met de resources die in een project gaan (dus naast geld ook mensen, kennis, materialen), hoe die omgezet worden in een eindresultaat en welke waarde dit toevoegt (of afbreekt) op de korte én lange termijn. Hoewel het brede welvaart denken niet uniek is, is het voor een bedrijf in de energiesector wel uniek om dit in elk project dat het doet standaard toe te passen. 

'We passen het brede welvaart denken toe op ieder project, dat is uniek'

Deel dit artikel

Keuzes maken met de Dep Brede Welvaart Impactsessie 


Die toepassing gebeurt aan de hand van de Dep Brede Welvaart Impactsessie, waarmee we de impact van projecten in kaart brengen aan de hand van zes kapitalen. Dit zijn het financiële-, menselijk-, geproduceerd-, intellectueel-, natuurlijk- en sociaal kapitaal.  Het resultaat van zo’n impactsessie is een lijst die de brede welvaart van een project aantoont. Denk aan biodiversiteit, werknemerstevredenheid, sociale cohesie, materiaalgebruik, bodemeffecten.  Aan de hand van de analyse bepalen we op welke aspecten we impact hebben vanuit het brede waarde welvaart perspectief. In gesprek met de betrokken partijen bepalen we welke maatregelen we nemen om onze negatieve impact te minimaliseren en onze positieve te vergroten. Dat kan bijvoorbeeld door richtlijnen voor duurzame of maatschappelijke verantwoorde implementatie van energie-oplossingen te geven of door aanvullende randvoorwaarden op het gebied van biodiversiteit voor een energie-ontwerp op te stellen. Niet alle maatregelen verbeteren de financiële businesscase op korte termijn. Het vraagt van de betrokken partijen een visie op brede welvaart en de wil om daar keuzes op te maken.  

De zes kapitalen die passen binnen het Brede Welvaart denken

Kronenburg 


De gemeente Arnhem wilde voor de wijk Kronenburg graag inzicht in mogelijke warmtealternatieven voor de woningen. We hebben verschillende opties technisch en financieel naast elkaar gezet en hierbij ook gekeken naar de bredere waarde. Dat betekent dat factoren zoals ruimtevraag in openbare ruimte en in woningen, comfort, toegankelijkheid, duurzaamheid en geluidsfactoren zijn meegenomen in de afweging. Op basis van de aspecten die uit de Dep Brede Welvaart Impactsessie kwamen, adviseerden we de gemeente een warmtesysteem per type woning 

Terug naar alle artikelen