Gebiedsgerichte en toekomstbestendige energieoplossingen: op deze locaties werken we eraan!

Gebiedsontwikkeling anno nu is een complex samenspel van thema’s. Steeds vaker geeft de energie infrastructuur richting aan de ontwikkeling van een gebied in plaats van andersom. De toenemende netcongestie laat zien dat de oude werkwijze niet meer haalbaar is. Gebiedsontwikkeling vraagt daarom om een nieuwe aanpak, waarvan energie een integraal onderdeel is. Duurzaam Energie Perspectief helpt (lokale) overheden en bedrijven met deze integratie. Op onderstaande kaart zie je wat we op welke plaatsen in Nederland reeds adviseerden over gebiedsgerichte, toekomstbestendige energiesystemen.