Proef op de som: ketenanalyses onderzoeken mogelijkheid tot zwaarder belasten componenten

Ketenanalyses
Om meer klanten aan te kunnen sluiten op ons energienet wordt het net zwaarder belast. Netbeheerders proberen op allerlei manieren ruimte te creëren. Een van de manieren waarmee wordt onderzocht of er meer ruimte is voor zwaardere belasting zijn de ketenanalyses. DEP’per Luuk de Geest houdt zich dagelijks bezig met die analyses, en legt uit wat het belang ervan is en wat het ons oplevert.
Luuk de Geest Leestijd 7 minuten

Om te begrijpen wat de productgroep ‘Ketenanalyses’ doet gaan we eerst een stap terug, naar netbeheerder Liander. Liander krijgt dagelijks nieuwe aanvragen van klanten die een aansluiting willen op het net. Zodra zo’n vraag binnenkomt wordt die doorgezet naar het team van netarchitecten. Het is niet per definitie zo dat alle stations momenteel vol zitten,” zegt Luuk. “Maar de prognoses geven aan dat met alle klantvragen die er liggen, veel stations binnen nu en een paar jaar vol zitten. Als je als klant nu bij ons aanklopt moet je achteraan in de rij, en is er geen ruimte voor je.” Het zijn de netarchitecten die bekijken hoe dit per station gesteld is. “En zij zetten deze vraag meestal door naar ons team, zodat wij het kunnen analyseren.”  

'Prognoses geven aan dat veel stations binnen nu en een paar jaar vol zitten’

Deel dit artikel

Thermisch berekenen 

De productgroep Ketenanalyses van DEP gaat aan de slag om een deel van de componenten van een station thermisch door te berekenen. “Dat wil zeggen dat aan de hand van berekeningen wordt bepaald of de temperatuur van een component qua belasting hoger kan dan in eerste instantie door de fabrikant is voorgeschreven,” legt Luuk uit. “Een component krijgt een grenswaarde voor belasting mee (100%). Hierbij gaat de fabrikant ervanuit dat het component continu wordt belast, wat in de praktijk niet zo is. Door onderzoeken te doen naar de belastbaarheid van componenten in de elektrotechnische keten, kunnen we op basis van het cyclisch gedrag van de belasting in bepaalde gevallen een hogere belasting tolereren. Goed om te weten: we blijven hierbij wel binnen de grenzen van het component zoals het ontworpen is.” 

dep

Dankzij ketenbelastbaarheidsstudies is al meer dan 400MVA aan extra vermogen gevonden

De hele keten 

Zodra er een aanvraag van de netarchitect binnenkomt wordt eerst een voorstudie verricht. “We willen weten of er überhaupt potentie in zit. Als dat zo is, gaan we aan het rekenen,” zegt Luuk. Er zijn meerdere ‘rekengroepjes’ die de belangrijkste componenten volledig doorberekenen. “Dus de hele keten van een transformator, een vermogensschakelaar, van kabels etc wordt onder de loep genomen. Daarna analyseert een generalistische ketenanalist alle losse studies en maakt hij een rapport waaruit blijkt of de keten zwaarder belast kan worden. Als dat het geval is, dan geven we groen licht en kunnen de vermogens van een station worden aangepast. Soms gaat het hierbij om een administratieve actie die de netarchitect kan uitvoeren. Vaak is het echter zo dat er op het onderstation kleine aanpassingen gedaan moeten worden of dat er temperatuurmonitoring geplaatst dient te worden. Bij dit soort implementatieacties zijn wij als team betrokken.”  

Actuele implementaties 

In totaal is er dankzij de ketenbelastbaarheidsstudies meer dan 400MVA aan extra vermogen gevonden. Hiervan is iets meer dan 80 MVA inmiddels geïmplementeerd. Luuk: “Op dit moment worden bijvoorbeeld OS Druten en OS Hoorn Holeweg qua vermogen gemaximaliseerd. Bij OS Druten is uit de ketenbelastbaarheidsstudie gebleken dat we beide transformatorketens cyclisch zwaarder kunnen belasten. Beide ketens kunnen met het huidige cyclische profiel tot 130% belast worden. Hetzelfde geldt voor OS Hoorn Holeweg, waar uit de ketenbelastbaarheidsstudie is gebleken dat we beide transformatorketens cyclisch zwaarder kunnen belasten. In Amsterdam zijn is, op OS Basisweg, het implementatietraject gestart om onlangs 69 nieuwe klanten aangesloten aan te sluiten op het achterliggende net, waarvan 60 als resultaat van onze studies.” 

Onlangs verscheen op Dep.nl al een artikel waarin we ingaan op nieuwe modellen voor thermisch belasten. “Dat is feitelijk een vervolg op wat we vanuit Ketenanalyses doen,” besluit Thijs. “Ze gebruiken dezelfde modellen en technieken, maar kiezen voor een dynamische aanpak.” Hoe dat werkt lees je in dit artikel 

Terug naar alle artikelen