Nederlanders: overheid haalt klimaatdoelstellingen 2030 niet

Slechts 1 op de 10 Nederlanders gelooft dat de overheid haar klimaatdoelstellingen van 2030 gaat halen en meer dan de helft van onze landgenoten vindt dat hun gemeente meer moet doen om het gebruik van fossiele energie te verminderen. Dat blijkt uit onderzoek van Motivaction in opdracht van Duurzaam Energie Perspectief (DEP) onder een representatieve groep van meer dan duizend inwoners.
Herman Pruisken Leestijd 5 minuten

De meerderheid van de respondenten (76 %) verwacht dat de overheid de regie pakt om ervoor te zorgen dat de lusten en lasten van de energietransitie eerlijk worden verdeeld over de verschillende inkomensgroepen. Van de ondervraagden vindt 70% dat zij in eerste instantie zelf verantwoordelijk zijn voor het verminderen van het energiegebruik in huis. Iets meer dan de helft van alle respondenten (52%) is bereid 2.500 euro te besteden aan de verduurzaming van hun woning, zonder dat deze investering geld hoeft op te leveren. Als zeker is dat de investering winst oplevert, wil maar liefst 67% van alle respondenten dit bedrag uitgeven.

‘Een duurzame energie oplossing vraagt van gemeentes een blik op de lange termijn, waarbij wonen, werken, mobiliteit én energie integraal worden bekeken’

Deel dit artikel

Steun voor windmolens

De energietransitie heeft in toenemende mate effect op de openbare ruimte, bijvoorbeeld doordat ruimte moet worden gemaakt voor windmolens. Gevraagd naar het plaatsen van windmolens in de wijk geeft 43% van de respondenten aan het geen probleem te vinden. Van de groep tegenstanders (36%) zegt 1 op de 5 van mening te veranderen als zij zelf kunnen meeprofiteren van de opbrengsten van de windmolen. Opvallend is dat onder jongeren (18-24 jaar) een grote meerderheid van 72% voor het plaatsen van een windmolen in de buurt van de eigen woning is.

Duurzaam energiesysteem

Dit onderzoek vond plaats in opdracht van Duurzaam Energie Perspectief. Als energie consultancybureau richten wij ons op vraagstukken met betrekking tot de energietransitie. Nu netcapaciteit geen vanzelfsprekendheid meer is en ook ruimte en tijd voor het vormgeven van de energietransitie schaars is, wordt ons energiesysteem steeds complexer. Wij brengen verschillende partners, zoals overheden, netbeheerders en ontwikkelaars, samen om te komen tot een duurzaam energiesysteem.

Hieronder een overzicht van de onderzoeksresultaten

Terug naar alle artikelen