Faalgedrag in kaart: DEP helpt Ksandr bij het realiseren van de Ageing Asset Database

Elektriciteitsnetten
Wat ooit begon als een serie losse Excelbestanden is nu een overzichtelijk en toegankelijk digitaal systeem: de Ageing Asset Database (AAD). In dit systeem wordt het faalgedrag van alle relevante componenten uit ons elektriciteitsnetwerk op landelijk niveau vastgelegd. Voor en door netbeheerders, zodat belangrijke kennis niet verloren gaat en instandhouding van de assets geborgd is. Eigenaar van de database zijn de regionale netbeheerders, en het beheer ligt in handen van Ksandr. Zij schakelden Duurzaam Energie Perspectief (hierna DEP) in als onafhankelijke partij voor de totstandkoming van de database. Projectmanager Tim Ooievaar vertelt over de aanpak en inhoud van dit unieke project.
Tim Ooievaar Leestijd 8 minuten

“Het klinkt natuurlijk niet echt uniek, zo’n database waarin we faalgedrag bijhouden,” steekt hij van wal. “En dat is het ergens ook niet: een Ageing Asset Database is een middel dat leidt tot een groter doel. En dat doel is wel redelijk uniek. Het is namelijk niet eerder voorgekomen dat alle Nederlandse Netbeheerders de handen ineen hebben geslagen om met elkaar informatie te verzamelen over het faalgedrag van de meest voorkomende assets in het Nederlandse elektriciteitsnetwerk. Waar mogelijk betrekken we ook de OEM (original equipment manufacturer) bij dit proces om een 360 graden beeld te realiseren. De kennis van de OEM over zijn eigen product is, naast de praktijkervaringen van de netbeheerders, een welkome aanvulling voor de dossiers.”  

‘Het is uniek dat Nederlandse netbeheerders de handen ineenslaan om dit soort informatie te verzamelen’

Deel dit artikel

Betrouwbaarheid 

En dat is niet voor niks. Tim: “Het is belangrijk om faalgedrag in kaart te brengen omdat sommige assets al tientallen jaren oud zijn. Het is de bedoeling dat ze ook nog tientallen jaren in het net gehóuden kunnen worden, willen we de huidige infrastructuur in stand houden. Om dat te kunnen doen is kennis nodig van de assets, zoals de zwakke plekken en hoe die te mitigeren of zelfs op de juiste momenten te vervangen? Hoe groter de populatie is, des te betrouwbaarder worden de uitspraken over het faalgedrag. Daarbij speelt vergrijzing van personeel ook een rol: veel schaarse kennis gaat verloren binnen nu en tien jaar als het nu niet gedocumenteerd wordt.” 

 

Om die kennis op een gestructureerde manier te verzamelen, vast te leggen en te ontsluiten is de AAD methodiek ontwerpen. DEP heeft de projectmanagement skills geleverd om dit mogelijk te maken. “Ksandr is een stichting die in gezamenlijk verband problemen oppakt die bij meerdere partijen spelen,” legt Tim uit. “Op verzoek van de Nederlandse netbeheerders is Ksandr in 2017 begonnen met een pilot voor een schakelinstallatie, de Magnefix MD/MF. Op dat moment is DEP ingeschakeld, omdat we de kennis en expertise hebben om dit soort projecten te begeleiden.” Inmiddels is de pilot geen pilot meer en is er van 20 componenten relevante informatie over het faalgedrag vastgelegd. “Niet meer in Excel gelukkig,” lacht Tim.  

dep

De database is een robuust en toekomstvast alternatief voor de Ageing Asset Dossiers

Een nieuw systeem 

Het afgelopen jaar is er hard gewerkt aan de ontwikkeling van een robuust en toekomst vast alternatief voor de Ageing Asset Dossiers. Die oplossing is gevonden in een database waarin alle AAD’s gezamenlijk zijn ondergebracht en beheerd kunnen worden. De database staat in het ‘Collectieve brein’ van Ksandr en is in beginsel alleen toegankelijk voor de deelnemende netbeheerders maar bij interesse ook voor andere partijen, zoals serviceproviders, industriële netbeheerders of kennisinstituten.  

Praktisch

Het verzamelen van alle data is een intensief en tijdrovend proces dat Tim begeleidt. “Er is een blauwdruk ontwikkeld waarin de data wordt vastgelegd op een manier waardoor de data vervolgens ook makkelijk toegankelijk is en gebruikt kan worden om bijvoorbeeld het instandhoudingsbeleid te optimaliseren.  Deze data verzamelen we via deskresearch en diepen we uit in werksessies, waarin experts van alle partijen zitten. Het is een bewerkelijk proces dat veel energie vraagt, maar waar uiteindelijk veel meerwaarde in zit.” 

Nooit af

“Het AAD is nooit af want faalgedrag blijft zich ontwikkelen. Leuk feit: we hebben een longlist van 300 assets, waarvan er nu 20 zijn uitgewerkt. Ook de kennis omtrent de reeds ingevoerde assets moet onderhouden worden; er zijn nu beheergroepen opgericht waarbij de experts eens per jaar samenkomen om het dossier opnieuw tegen het licht te houden. 

Daarbij hebben we gekeken naar de meest voorkomende assets qua volume en de aanwezigheid daarvan in het net bij zoveel mogelijk netbeheerders.”

Terug naar alle artikelen