De weg naar een betaalbaar warmtenet voor ‘t Zand in ‘s Hertogenbosch

Gebouw & Energie Warmtenetten
Evenals de rest van Nederland stopt 's Hertogenbosch met aardgas. De gemeente heeft als doel om in 2045 energieneutraal te zijn en de wijk ‘t Zand is als eerste aan de beurt. Buurtbewoners, woningcorporaties en de gemeente sloegen de handen ineen voor een plan om de wijk aardgasvrij te maken. Duurzaam Energie Perspectief adviseert hierin.
Stefan Nellen Leestijd 5 minuten

In ‘t Zand heeft een aantal buurtbewoners het initiatief genomen en een plan gemaakt om van het aardgas af te gaan. Zowel gemeente als woningcorporaties uit de wijk omarmden dit plan, waarmee ze naar het Rijk zijn gegaan. Eind 2020 heeft het Rijk subsidie toegekend aan ‘proeftuin ‘t Zand’ met als doel dat deze wijk in 2030 aardgasvrij is én dat de opgedane kennis andere wijken sneller van het gas af helpt.  

Hoewel het oorspronkelijke plan om de huizen in de Brabantse wijk zonder gas te verwarmen wel haalbaar was, was het niet betaalbaar. En dát is een vereiste. De gemeente wil dat een nieuw warmtenet voor iedereen betaalbaar is. En dus ging men terug naar de tekentafel, dit keer in samenwerking met Duurzaam Energie Perspectief. Wij hebben verschillende technieken met elkaar vergeleken en op basis van het plan van eisen een alternatief plan voorgesteld. 

‘Een nieuw warmtenet moet voor iedereen betaalbaar zijn’

Deel dit artikel

Warmte vanuit één centrale plek 

In dit voorstel is een slimme grote hybride waterpomp geadviseerd met een buurtwarmtenet. Vanuit een centrale plek wordt daarin warmte voor de buurt gemaakt. Deze warmte gaat via buizen in de grond naar de woningen. Net als bij een CV-ketel bepaalt een bewoner vervolgens zelf hoe warm hij het in huis wil hebben.  

Naast de hybride waterpomp op een centrale plek die voor warmte zorgt wordt nu gekeken of vanuit hier ook koud water voor radiatoren kan worden geleverd. Dat is met name in hete zomers handig, om zo het huis wat te verkoelen. Daarnaast is het zo dat een hybride waterpomp op extreem koude dagen ook een beetje gas verbruikt. We onderzoeken of dit wellicht volledig elektrisch kan.  

Huidige stand van zaken 

Momenteel voeren we een technische omgevingsscan uit om te onderzoeken wat de beste locatie is voor de installatie. Factoren als geluidshinder, reeds aanwezige kabels en leidingen en kwetsbaar bodemgebied worden hier allemaal in meegenomen. We kijken hierbij binnen het proeftuingebied en tot maximaal 100 meter daarbuiten.  

Na de omgevingsscan en de bepaling van de beste plek onderzoeken we hoe warmteleidingen door de buurt lopen en hoe de woningen hierop aangesloten kunnen worden. Er is dus nog genoeg te doen, maar de eerste stappen richting een aardgasvrije woonwijk voor deze gemeente zijn gezet! 

 

Terug naar alle artikelen