Het nieuwe aansluiten: een maatwerk oplossing bij congestieproblematiek

Gebouw & Energie Het nieuwe aansluiten
De ontwikkelingen in de energietransitie worden flink geremd door de grenzen van ons elektriciteitsnet en de manier waarop we hier gebruik van maken. Er kán veel meer op het elektriciteitsnetwerk, als we er anders mee omgaan. Duurzaam Energie Perspectief (hierna DEP) zag hier mogelijkheden en richtte begin 2022 de productgroep ‘Het nieuwe aansluiten’ op. Tim Joosten is projectmanager bij deze club en legt uit wat ze doen.  
Tim Joosten Leestijd 7 minuten

Stadscentra zonder vervuilende transportsector

“Het nieuwe aansluiten bestaat uit een groep enthousiaste projectmanagers en consultants die allerlei projecten doen om klanten te helpen die niet aangesloten kunnen worden. Dit zijn veelal klanten in congestiegebieden, wiens energiebehoeften niet kunnen worden vervuld op de manier die ze hebben aangevraagd. Wij zoeken daar alternatieven voor, want die zijn er zeker,” steekt Tim van wal.  

‘Er kan veel meer op ons elektriciteitsnetwerk’

Deel dit artikel

Verschillende oplossingen

De 24/7 transportmethodes die we tot voor kort gewend waren kunnen de huidige vraag niet aan. Gelukkig kun je ook prima aangesloten worden op een andere manier dan deze traditionele. Tim: “Binnen Het nieuwe aansluiten werken we aan hele verschillende oplossingen. Zo helpen we Liander om grote accusystemen aan te sluiten op het netwerk en helpen we andere klanten in kaart te brengen wanneer ze energie nodig hebben en hoe dat beschikbaar is op het netwerk. We ontwikkelen nieuwe producten die de netbeheerder aan zijn klanten kan aanbieden, ondanks de congestie. Daarnaast zoeken we naar manieren om het net beter te benutten.” 

dep

DEP benadert inpassingsuitdagingen vanuit werkelijke energiebehoeften

Werkelijke energiebehoefte

DEP benadert inpassingsuitdagingen dus vanuit werkelijke energiebehoeftes, in plaats van de ouderwetse 24/7 transportcapaciteit. “Door opnieuw te kijken naar de benodigde beschikbaarheid van de interactie met het elektriciteitsnetwerk en werkende digitaliseringsmogelijkheden, worden de assets van de klant beter benut. En door te optimaliseren middels besturen, schakelen en berekenen kunnen we met Het nieuwe aansluiten veel meer klanten voorzien in hun energiebehoefte. Want dat is ons doel: iedereen die niet in zijn energiebehoefte wordt voorzien, via Het nieuwe aansluiten wél voorzien.” 

Samenwerken

Het nieuwe aansluiten is een productgroep die bestaat sinds maart 2022. “We werken natuurlijk veel samen met onze collega’s van o.a. integrale energiesystemen, elektrotechniek en energiemanagement. Allerlei verschillende disciplines komen samen op het moment dat we een klant willen bedienen. We zeggen niet voor niets: DEP bestaat bij de gratie van samenwerken. Intern en met onze partners,” vervolgt Tim.  

Toekomstperspectief

Hoe ziet het toekomstperspectief eruit voor Het nieuwe samenwerken? “Druk,” aldus Tim. “Alles wat te maken heeft met Het nieuwe aansluiten is nieuw. Voor veel producten die we aanbieden hebben we nog geen regelgeving verankerd. We doen dus veel dingen op basis van vrijstelling of onderzoek. Maar onze oplossingen nemen enorm in populariteit toe, omdat de congestienood alleen maar hoger wordt en netbeheerders niet in de vraag kunnen voorzien. We verwachten dat er dan meer regelgeving volgt en meer partijen instappen.” 

Woningcorporaties

Een mooi voorbeeld van zo’n partij is bijvoorbeeld een woningcorporatie. Iedere woningcorporatie in Nederland moet de komende jaren op grote schaal verduurzamen. Dat kan o.a. door woningen van zonnepanelen en warmtepompen te voorzien. “We hebben onderzocht hoe we warmtepompen op een slimme manier kunnen aansturen, zodat bijvoorbeeld overbelasting van het laagspanningsnet kan worden voorkomen in het geval van een koude winter. Dat komt momenteel nogal eens voor op plekken waar het laagspanningsnet is uitgerust met kleine transformatoren en dunne kabels die niet op tijd vervangen kunnen worden. Het concept dat we ontwikkelden heet het ‘Slim sturen concept’, dat we inmiddels op sommige plekken wordt toegepast. We werkten hiervoor samen met een netbeheerder, een warmtepompleverancier, ons eigen telecomlab en een woningcorporatie. Het uitgangspunt? Een universele, schaalbare fool proof implementatie in de woning.”  

Terug naar alle artikelen